Tag - boarding schools

Boarding schools w Kanadzie otwierają drogę na uniwersytety na całym świecie

Wyjazd do prywatnej szkoły (tzw. boarding schools) w Kanadzie jest oferowany uczniom na całym świecie, także w Polsce. Najlepsze kanadyjskie szkoły należą do organizacji (została założona w 2010 roku) o charakterze międzynarodowym zrzeszającej 90 niezależnych szkół w Kanadzie, z których 27 oferuje program typowy dla szkoły prywatnej z internatem, czyli boarding school. Wszystkie z akredytowanych szkół odpowiadają wymaganiom międzynarodowych standardów i są nastawione na profesjonalny rozwój. Przede wszystkim rozwój uczniów Szkoły należące do organizacji są akredytowane co 7 lat, by sprostać [...]

Boarding schools

Boarding schools stwarzają uczniom z całego świata, w tym także z Polski, możliwość uczęszczania do najlepszych prywatnych szkół w Kanadzie. Akredytowane szkoły spełniają wszystkie standardy w zakresie rozwoju i edukacji młodego człowieka i są dla niego szansą na kontynuowanie nauki w międzynarodowym środowisku. Dzięki temu dzieci nie tylko poszerzają wiedzę, ale także nabierają pewności siebie i poznają obce kultury. Boarding schools otwiera też przed młodym człowiekiem drogę na najlepsze uniwersytety na świecie. Uczniowie decydując się na edukację w prywatnej kanadyjskiej szkole w ramach boarding schools mogą liczyć nie tylko na możliwość udziału w lekcjach obligatoryjnych, ale także wielu innych, ciekawych zajęciach pozalekcyjnych (co-curricular activities). Jak wykazały prowadzone badania, absolwenci kanadyjskich boarding schools z łatwością adaptują się do nowych wymagań edukacyjnych, pokonują napotkane trudności oraz stawiają na samodzielny rozwój, co w istotny sposób przekłada się na ich późniejszą ścieżkę kariery. Osoby, które uczęszczały w Kanadzie do prywatnej szkoły boarding school spotkać można na wielu prestiżowych uczelniach, w tym w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Wśród niewątpliwych zalet edukacji prowadzonej w ramach boarding schools wymienić należy: stałe wsparcie nauczyciela, dostęp do licznych pomocy naukowych, wykorzystanie w procesie edukacji najnowszych osiągnięć technologicznych, naukę w niewielkich grupach oraz możliwość poznawania różnych regionów Kanady (organizowanie wycieczek dla uczestników programu).

Boarding schoools is a unique opportunity for students of different nationalities, including young people from Poland to gain a good education in the best private schools in Canada. The highest standards in terms of the level and quality of education and methods to support the development of young people create favorable conditions for the acquisition of knowledge and broaden their horizons, and in the future - for further learning on the best and prestigious universities in the world. Another benefit, which can not be overlooked, is the ability to stay in the classroom and extracurricular activities with students from different countries, so that boarding schools on the level of education are preparing their students to the existence in an international environment, just as it is in place in the great, international corporations. Boarding schools is not only studying. Accredited schools create their students the opportunity to learn about foreign cultures, customs and places. As part of the boarding schools in fact, there are organized for students sightseeing tours, enabling visit different regions of Canada. What's more, boarding schools provide students and teachers with excellent facilities for learning and development. Among the many benefits there are for example: a variety teaching aids, audio video and computer equipment, the possibility of education in groups with small numbers. What is very important, especially for beginning students, boarding schools provide ongoing support teacher and a strong emphasis on self-development of their wards.