Język Hiszpański

Wyjazd jest organizowany przy współpracy z hiszpańską organizacją. Fundacja została założona w grudniu 2000 roku i co roku przyjmuje wielu międzynarodowych uczniów.

Struktura roku szkolnego
Rok szkolny w Hiszpanii składa się z 3 okresów zwanych “evaluciones”, które wraz z egzaminami końcowymi wzajemnie się uzupełniają. Pod koniec każdego kwartału uczniowie otrzymają raport obrazujący ich dotychczasowe postępy w nauce.
Nauka w Hiszpanii może trwać
term: od września do grudnia
semestr: od września do stycznia lub od stycznia do czerwca
rok: od września do czerwca

Szkoły publiczne w Hiszpanii

Uczniowie chcący podjąć naukę w szkole średniej w Hiszpanii powinni:
– być w wieku od 15 do 18 lat,
– interesować się kultura hiszpańską,
– dostarczyć świadectwa z ostatnich trzech lat nauki,
– dostarczyć opinię nauczyciela języka hiszpańskiego i dyrektora szkoły,
– posiadać dobre wyniki w nauce,
– wypełnić Application Form ze szkoły,
– posiadać ubezpieczenie zdrowotne (koszt ok. 1 200 PLN).

Lokalizacja
Uczniowie mogą wybrać naukę w publicznej szkole w obszarze: Barcelony (nie miasta),
Andaluzji, okolice wybrzeża Hiszpanii.

Umieszczenie w szkole w następujących miastach za dodatkową opłatą: wschodnia Hiszpania,
południowa Hiszpania, środkowa Hiszpania, obszar Barcelony (nie miasto).
Hiszpańskie szkoły publiczne przyjmują uczniów w wieku od 15 do 18 lat.
Aplikacje należy składać do 1 maja (wyjazd na rok szkolny w sierpniu) lub do 1 października (wyjazd na semestr od stycznia).
Zakwaterowanie u rodzin goszczących z wyżywieniem.

Ceny w szkołach publicznych w Hiszpanii:
4 700 EUR – semestr
6 950 EUR – rok szkolny
(bez możliwości wyboru miejsca)
4 950 EUR – semestr
7 200 EUR – rok szkolny
(możliwość wyboru regionu: południowa Hiszpania, wschodnia Hiszpania, centralna Hiszpania, region Barcelony, ale nie miasto Barcelona)
5 700 EUR – semestr
8 350 EUR – rok szkolny
(możliwość wyboru następujących miast: Barcelona, Sewilla, Walencja, Saragossa, Alicante, Kadyks, Murcja).

Dodatkowe opłaty: opłata operacyjna za semestr lub krótszy program – 500 zł / opłata operacyjna za rok szkolny – 1000 zł, kieszonkowe, bilet na komunikację miejską, bilety lotnicze, opłaty za dodatkowe zajęcia i wycieczki, ubezpieczenie zdrowotne (ok. 1 200 PLN).

Osoby zainteresowane nauką w szkole średniej w Hiszpanii prosimy o kontakt telefoniczny po numerami telefonów: 32 262 40 36 i 783 744 111 lub wypełnienie formularza online – zapytanie na rok szkolny.

Zapytaj o szczegóły