Boarding schools w Kanadzie otwierają drogę na uniwersytety na całym świecie

Boarding schools w Kanadzie otwierają drogę na uniwersytety na całym świecie

Wyjazd do prywatnej szkoły (tzw. boarding schools) w Kanadzie jest oferowany uczniom na całym świecie, także w Polsce. Najlepsze kanadyjskie szkoły należą do organizacji (została założona w 2010 roku) o charakterze międzynarodowym zrzeszającej 90 niezależnych szkół w Kanadzie, z których 27 oferuje program typowy dla szkoły prywatnej z internatem, czyli boarding school. Wszystkie z akredytowanych szkół odpowiadają wymaganiom międzynarodowych standardów i są nastawione na profesjonalny rozwój.

Przede wszystkim rozwój uczniów

Szkoły należące do organizacji są akredytowane co 7 lat, by sprostać międzynarodowym wymaganiom i poprawić współpracę w zakresie boarding schools.

Kanadyjskie stowarzyszenie oferuje doskonałą sieć krajową koncentrującą się na programie rozwoju zawodowego. Współpraca opiera się na zespołach liderów w danej szkole do których należą: dyrektorzy, przewodniczący, pracownicy biznesowi oraz działu rekrutacji, dyrektorzy poszczególnych szczebli edukacyjnych: Junior, Middle i Senior, a także dyrektor programu naukowego i zajęć sportowych, dyrektor komunikacyjny, doradcy uniwersyteccy.

Organizacja prowadzi swoje działania w następujących dziedzinach: zasoby ludzkie, zarządzanie, finanse, rozwój, rekrutacja, zarządzanie ryzykiem i przywództwo.

Misją stowarzyszenia jest, aby wyznaczać standardy doskonałości w nauczaniu, byciu liderami wśród  prywatnych szkół oraz kształtowanie przyszłego wymiaru edukacji. Organizacja stawia na ciągłe szkolenia, badania oraz akredytacje.

Wartości, którymi kieruje się organizacja są następujące:

uczniowie – to z myślą o nich powstało stowarzyszenie – mocne i solidne szkoły potrafią inspirować swoich absolwentów do tego, aby zmieniali świat; ciągłe wsparcie oferowane uczniom oraz rozwój;

leadership – dążenie do bycia liderem w świecie nauki jest niezbędnym elementem ciągłego doskonalenia; szkoła jest opiekunem i pomaga w dążeniu do osiągania sukcesów;

doskonałość – szkoły wpajają pasję do doskonalenia oraz myślenia w nowatorski sposób, co ma także wpływ na przyszłą stabilność we wszystkich dziedzinach życia;

współpraca – wspólne rozwiązywanie problemów w ramach stowarzyszenie oraz przenikanie się opinii wpływa na kreatywność; zwiększa wartość wszystkich szkół i uczniów;

krajowa i globalna perspektywa: rozwiązywanie problemów krajowych w kontekście szybko zmieniającego się świata (globalizacja).

Wybierając edukację w kanadyjskiej szkole prywatnej, uczniowie będą nie tylko uczestniczyć w lekcjach oraz w wielu dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych (co-curricular activities) w sposób bardziej efektywny, ale także nauczą się żyć i rozwijać samodzielnie, co będzie miało wpływ na ich późniejszą karierę naukową i zawodową. Absolwenci kanadyjskich boarding schools są przyjmowani na uniwersytety w Kanadzie, USA oraz na wiele innych prestiżowych uczelni na całym świecie. Badania wykazały, że tacy uczniowie szybciej dostosowują się do nowych wymagań edukacyjnych i są bardziej zaangażowani w kwestiach wpływających na szersze społeczeństwa. Wśród pozostałych plusów kanadyjskich szkół można wymienić: małe klasy, doskonałą pomoc nauczycieli – tzw. „support”, inspirujące otoczenie do nauki, wykorzystywanie najnowszych technologii oraz uczestniczenie w wielu zajęciach: sportach, programach leadership czy w podróżach do pozostałych części kraju liścia klonowego.

boarding2_400x400

Aplikacja i koszta

27 prywatnych szkół jest zlokalizowanych w różnych miejscach w Kanadzie. Uczniowie mają do wyboru jeden z trzech regionów: Wschodnią, Centralną i Zachodnią Kanadę. Aby móc ubiegać się o naukę w zagranicznej szkole uczeń musi spełniać kilka kryteriów aplikacyjnych, które ustalają poszczególne szkoły. Zazwyczaj są to: znajomość języka na poziomie minimum średnio zaawansowanym, średnia ocen na świadectwie w granicach 4.0, rozmowa kwalifikacyjna, pozwolenie na naukę (study permit), wiza (student visa), pozytywna opinia nauczyciela języka angielskiego i dyrektora szkoły. Koszty związane z roczną nauką w prywatnej szkole nie są małe, często zamykają się w okolicy 50 tys. dolarów kanadyjskich (opłata za czesne, wyżywienie i zakwaterowanie w rezydencji szkolnej), ale są również placówki, których roczna opłata wynosi 30 tys. dolarów np. koedukacyjna, katolicka szkoła średnia w Saskatchewan. Wybór kanadyjskiej boarding school to zapewnienie nastolatkowi znakomitego startu w przyszłej karierze uniwersyteckiej i zawodowej. To także zupełnie nowe podejście do kwestii społecznych oraz globalnych.

Udostępnij ten post